REDAKTÖRLÜK

Londiniyum hali hazırda yazılı olan veya yabancı bir dile çevirisi yapılmış fakat beklenen kalitede olmayan metinlerin düzenleme işlerini üç şekilde gerçekleştirir: düzenleme, redaksiyon ve metin yazarlığı.

Düzenleme, metnin gözden geçirilerek akıcılığı ve genel kaliteyi iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmadır. Editörün inisiyatif alarak bazı kelimeleri, cümleleri hatta gerekirse paragrafları ekleme, çıkarma veya değiştirme yoluyla düzenleme yetkisi vardır; burada amaç metnin gereksiz ifadelerden arındırılarak net anlamı vermesidir.

Redaksyion ise düzenlenmiş metnin son halinin tekrar gözden geçirilmesi ve gerektiği noktalarda dil bilgisi, imla gibi kuralların düzeltilmesidir. Burada gereksiz olan yerelleştirmeler de gözden geçirilir; örneğin İngiliz İngilizcesi dilindeki bir metnin içinde kullanılan Amerikan İngilizcesi kelimelerin çıkartılması gibi.

Metin yazarlığı ise söz konusu metnin bir firmaya ait diğer belgeler veya hali hazırda bir alanda basılmış olan metinleri ile bütünlüklü bir şekilde tutarlı olması için yapılan düzenleme işlemidir. Metin yazarları isimlerin, unvanların, tarihlerin ve konumların doğruluğunu kontrol eder ve gereken araştırmayı gerçekleştirir. Metin yazarları stil kılavuzlarıyla ilgili geniş kapsamlı bilgiye sahiptir.

ŞAHİN-GÖZLÜ EDİTÖRLER

Editörlerimiz belgeleri iyileştirir, böylece belgeler her koşulda ön planda olur.